Katedra slovanských jazyků
Součást Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.
Adresa: VŠE - Katedra slovanských jazyků
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3 - Žižkov
Otevírací doba:
Web: https://ksj.vse.cz/
Kontakt: