Katedra románských jazyků
Součást Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.
Adresa: VŠE - Katedra románských jazyků
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3 - Žižkov
Otevírací doba:
Web: https://kroj.vse.cz/
Kontakt: