Klub Knihovny VŠE
Klub je součástí Centra informačních a knihovnických služeb. Informace o dostupnosti knih u výpůjčního protokolu nebo u služby ve studovně.
Adresa: Knihovna VŠE - CIKS
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3 - Žižkov
+420 224 095 581 (výpůjční protokol Knihovny VŠE - Žižkov)
Otevírací doba: viz Provozní doba studoven a knihoven VŠE - CIKS
Web: https://katalog.vse.cz/
https://knihovna.vse.cz/
Kontakt: knihovna@vse.cz