Chris Tame Library
Knihovna je součástí Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Knihy se objednávají prostřednictvím katalogu knihovny VŠE a půjčují u výpůjčního pultu knihovny VŠE na Žižkově.
Adresa: VŠE - Národohospodářská fakulta
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3 - Žižkov
+420 224 095 581 (výpůjční protokol Knihovny VŠE - Žižkov)
Otevírací doba: viz Provozní doba studoven a knihoven VŠE - CIKS
Web: https://katalog.vse.cz/
https://knihovna.vse.cz/
Kontakt: ctl@vse.cz